FANDOM


Thiện Tiếu Hội (hay Zenshoukai/善咲会), là tên của một nhóm hội do Mibuomi Aoi lãnh đạo, xuất hiện trong Học Viện Đỏ Đen - Song Hành với mục đích là tiêu diệt Hội Học Sinh (đặc biệt là Momobami Kirari). TCái tên này bắt nguồn từ cụm từ 「よ り 善 く 咲 く た め の 会」 (Sinh ra để nở rộ rực rỡ). Hội đóng một vai trò rất quan trọng đến các sự kiện trong series.

Thành viên Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.